Datu aizsardzība

SIA Ekscelsiors (reģistrācijas numurs 40003560699) uztur, koordinē un organizē darbības vietnē www.xcelsiorselection.com
Reģistrējoties kā lietotājs, persona piekrīt datu apstrādei (izmantošanai) saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuru veic xcelsior selection, un tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu pakalpojumus, ko piedāvā localhost:8888/xcelsior. xcelsior selection apņemas nodrošināt Jūsu privātumu un privāto datu aizsardzību, un apņemas neizpaust un nenodot Jūsu sniegto personīgo informāciju trešajām personām. xcelsior selection nav atbildīgs par informācijas, kuru Klients norāda reģistrācija formā, precizitāti, pareizību un ticamību.
Piekrītot kļūt par reģistrētu lietotāju, personai ir jānorāda aktīva, lietotājam pieejama e-pasta adrese. Ievadot paroli, lietotājs uzņemas visu atbildību par šīs paroles drošumu un nepieejamību trešajām personām.